Samförfattande som datadriven tvärvetenskap: Pragmatiska lärdomar från SweTerror-projektet

Authors

  • Daniel Brodén
  • Mats Fridlund
  • Leif-Jöran Olsson
  • Magnus P. Ängsal
  • Patrik Öhberg

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp205020

Keywords:

Tvärvetenskap, samförfattande, digital humaniora, forskningsinfrastruktur

Abstract

Terrorism i svensk politik (SweTerror) är ett storskaligt tvärvetenskapligt forskningsprojekt med forskare från såväl human- och samhällsvetenskaperna som datavetenskaperna. Samtidigt använder och utvecklar SweTerror nationell forskningsinfrastruktur för riksdagsdata. Detta paper beskriver användningen av samförfattande som en datadriven tvärvetenskaplig praktik för att integrera olika vetenskapliga perspektiv och skapa samsyn i projektforskningen. Vi tar fasta på betydelsen av valet att koncentrera samarbetsformen kring konferenspapers inom specifikt digital humaniora och diskuterar erfarenheten av att samskrivande försvagar vetenskapligt revirtänkande, liksom ett iterativt förhållningssätt till forskningsdata kopplade till forskningsinfrastrukturer under uppbyggnad. Avslutningsvis betonar vi datadrivet samförfattande som en pragmatisk praktik för att stärka kollaborativt samarbete och kunskapsbryggor inom en tvärvetenskaplig forskargrupp.

Downloads

Published

2024-01-04