Om konferensen

Detta är hemsidan för abstract-samlingen för konferensen Framtidens skadeplats, en årlig konferens för praktiker och forskare inom räddning och respons. Framtidens skadeplats anordnas av CARER, centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet och proceedings från konferensen ges ut av Electronic Press vid Linköpings universitet.