Redaktion

Redaktörer för konferensen är Erik Prytz och Susanna Lönnqvist.