Full SPEED ahead

Säker och effektiv utryckningskörning genom simulatorbaserad träning

Författare

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.593

Abstract

Det pågående projektet SPEED (Swedish Project for Efficient Emergency Driving) presenteras. Syftet är att i samverkan med ambulansverksamheter och övriga blåljusslag utveckla simulatorbaserad träning, speciellt i syfte att träna upp blivande blåljusförare i att hantera risksituationer i trafiken under stresspåslag. Simulatormetodiken möjliggör (1) att detta kan göras utan de fysiska risker som finns i verklig trafik; (2) att risksituationerna kan styras så att det säkerställs att alla blivande utryckningsförare exponeras för dem; (3) att risksituationerna kan repeteras; och (4) att föraren kan få omedelbar och tydlig återkoppling för att lära av sina egna misstag. Studiens experimentgrupp ska få träna på ett urval med specifika risksituationer för utryckningskörning, medan kontrollgruppen får motsvarande träning i simulator, fast endast med likadana trafiksituationer som ingår i träning för personbilskörkort. Skillnaden mellan specifik träning för utryckningskörning och personbilskörning mäts med ett simulatorscenario där dels ett antal av liknande, men ej identiska, trafiksituationer som ingått i träningen ingår, dels ett antal kritiska trafiksituationer som inte ingått i tidigare träning. Projektet genomförs i samverkan med simulatorföretagen Skillster och Tenstar, som ska implementera resultat och lärdomar i sina produkter.

Publicerad

2023-04-18

Nummer

Sektion

Work in progress