Vol 194 (2023): Framtidens Skadeplats 2023

Serie: Linköping Electronic Conference Proceedings 194
Redaktörer: Erik Prytz & Susanna.Lonnqvist

ISBN 978-91-8075-126-1 (Tryckt) ISBN 978-91-8075-127-8 (PDF)
ISSN: 1650-3686 (Tryckt), 1650-3740 (Online)
Publicerad: 2023-04-18

Poster