Brottsplatsdokumentation och visualisering av brottsplatser.

Författare

  • Håkan Larsson Polisen
  • Jimmy Berggren Polisen
  • Peter Berggren Katastrofmedicinskt Centrum, Region Östergötland

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.606

Abstract

Vid brottsutredningar är brottsplatsdokumentationen central, både för utredningen och som bevis. Därför försöker man i utredningssyfte att frysa brottsplatser, vilket betyder att brottsplatsen skall bevaras så som den såg ut när brottet begicks. Nationellt forensiskt centrum (NFC) testar, utvecklar metoder för och utbildar i brottsplastdokumentation. Dokumentationen innebär användning av olika informationskällor och sensorer, t ex kameror som fotar i olika våglängder, laserscanner (Dansdotter Nyström, 2020), övervakningskameror, eller till och med nyttjande av moderna mobilkameror. Bilder och skannade punktmoln kan användas till att skapa en 3D-modell av platsen (Polisen, 2021; Bergsten & Berggren, 2021). Olika sensorer och bearbetningar av rådata innebär att viss osäkerhet byggs in i dokumentationen (Iversen, 2022).

Utredande polis, åklagare och advokater använder sig alla av brottsplatsdokumentation. Utredande polis för att säkra bevis och komma vidare i utredningsarbetet, åklagare och advokater för att visa på koppling mellan misstänkta och gärning, men också för att förstå hur en händelse har utvecklats.

 

Denna presentation kommer att visa upp olika visualiseringar av händelser, i form av hur de har dokumenterats och vad dokumentationen kan användas till. Bland annat presenteras exempel på sprängning i tätbebyggt område, rekonstruktion av attack i publik miljö och mord i hemmamiljö.

 

 

Bergsten, L., & Berggren, J., (2021). Representationsstrategier osäkerhet och detaljnivå Inhämtande av insikter för utvecklande av riktlinjer för brottsplatsvisualisering i 3D.

Dansdotter Nyström, L. (2020). 3D-bevisning-En bevisrättslig undersökning av en ny sorts kriminalteknisk bevisning.

Iversen, K. (2022). Att representera osäkerhet i brottsplatsvisualiseringar Hur bör osäkerhetsanalyser för positioneringsestimering i 3D- modeller representeras? (No. KMC-FO-2022-03). Linköping: Region Östergötland.

Polisen. (2021) Beställning av undersökningar hos Nationellt forensiskt centrum – NFC. 2021- 09-08

Publicerad

2023-04-18