Nationell samordning av patienter från Ukraina

Framtagande och utveckling av process för operativ samordning

Författare

  • Linda Bohlin Katastrofmedicinskt Centrum, Region Östergötland
  • Louise Almström Katastrofmedicinskt Centrum, Region Östergötland
  • Karin Moscicki Katastrofmedicinskt Centrum, Region Östergötland

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.611

Abstract

I samband med kriget i Ukraina uppstod ett behov att avlasta den Ukrainska sjukvården med att erbjuda vård till ukrainska patienter i Sverige. Utifrån detta uppkom ett behov av att ta fram en process för evakuering och omhändertagande vilket ledde till att Socialstyrelsen gav i uppdrag att ta fram denna process samt att operativt leda nationell samordning till det nationella kunskapscentrat i katastrofmedicin/traumatologi – Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC). Den nationella processen för medevac togs fram och i arbetet bildades funktionen Ukraina samordnare i beredskap (USiB). Funktionen USIB bemannas av tre sjuksköterskor från KMC och är aktiv vardagar mellan kl 8-16.30 och ansvarar för den operativa samordningen vid transport och mottagande av patienter från Ukraina.

Den operativa samordningen består även av Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten samt representation från de 7 regioner i Sverige som har universitetssjukhus.

Presentationen kommer handla om processens gång. Hur arbetet har gått och utvecklats genom det dryga året som funktionen har funnits och framgångsfaktorer och lärdomar.

Publicerad

2023-04-18

Nummer

Sektion

Händelse, rapport/beskrivning