OPSense: En teknisk forskningsplattform med sensorer och AI för räddningstjänsten

Författare

  • Magnus Bång Linköpings universitet
  • Christian Carlsson Räddningstjänsten Storgöteborg
  • Agnes Broholm Räddningstjänsten Storgöteborg

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.618

Abstract

OPSense är en experimentell IoT/AI-plattform med appar, geopositioneringssensorer, kroppsburna kamerorsamt visualisering för bakre ledning. Systemet gör det möjligt att samla in och analysera stora mängder strömmande data i realtid, exempelvis sensordata om förekomsten av farliga ämnen, realtidsvideo och audiofrån kroppsburna kameror.

Presentationen beskriver hur ny teknik kan stödja främre och bakre ledare för ökad säkerhet på skadeplatsen, befrämja formering av lägesbild samt förbättra situerat beslutsfattande för både träningssituationen och den reell händelsen. Projektet är ett samarbete mellan CARER och Räddningstjänsten i Storgöteborg, där utvärdering av tekniken planeras vid Nationellt Utvecklingscenter (NUC) under våren och sommaren 2023.

Publicerad

2023-04-18

Nummer

Sektion

Work in progress