Virtuell Simulering för kvalitetssäkring av träning för befäl inom räddningstjänsten

Författare

  • Cecilia Hammar Wijkmark Western Norway University of Applied Sciences
  • Ilona Heldal Western Norway University of Applied Sciences
  • Maria-Monika Metallinou Western Norway University of Applied Sciences

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.601

Abstract

Intresse och behov för att kvalitetssäkra träning av befäl inom räddningstjänst ökar. Idag finns inget krav på certifiering av befäl i Sverige, så som i t.ex. i Storbritannien och Estland, men räddningstjänster uttrycket behov av att systematisera, genomföra och dokumentera befälsträning. Utgångspunkten ligger på att vidareutveckla träningen, fokusera mer explicit på lärandet och utvecklande av feedback, snarare än att ge kritisk bedömning.

Befälsträning innebär uppbyggnad av, såväl tekniska som icke-tekniska färdigheter, så som situationsuppfattning, riskbedömning, förutseendet av händelseförlopp, kommunikation och ledarskap, vilket kräver att den tränande kan agera i hela, realistiska och dynamiska händelser. Att diskutera eller spela rollspel i händelser illustrerade med foton, video eller animationer, används för träning, medan praktiska övningar på fysiska övningsfält ofta ansetts som det mest realistiska övningsformatet.  Sådana övningar är resurskrävande och därmed begränsade till antal, men också begränsade utifrån säkerhets- och miljöaspekter, samt variation av övningsobjekt. Ofta används containrar och betonghus som ska representera olika objekt i olika scenarion. En byggnad kan t.ex. representera en mekanisk verkstad på förmiddagen och ett hotell på eftermiddagen, utan att visuellt kunna representera någondera. Bränder är kontrollerade och bränslet begränsat. Dessa förutsättningar påverkar möjligheterna till att visualisera kritiska skadeplatsfaktorer och skapa dynamik i scenarion, vilket i sin tur påverkar befälsträning.

Virtuell simulering möjliggör idag lösningar till ovan nämnda begränsningar för befälsträning, där personer kan agera i befälsrollen fullt ut och t.ex. uppleva konsekvenser av beslut. Många personer kan tränas, resurseffektivt, med samma förutsättningar (scenario, problematik etc.). Det ger möjlighet att kvalitetssäkra träningen och att skapa ett kvalitetssäkringssystem för befäl.

Denna presentation delar erfarenheter från en studie genomförd under införandet av virtuell simulering för kvalitetssäkring av styrkeledare och insatsledare i Nerikes Brandkår under 2021-2022, där såväl virtuell simulering med motspel genomförts och utvärderats, men där också ett system för kvalitetssäkring av befäl testats. Syftet med presentationen är att visa konkreta exempel på utmaningar och möjligheter för kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal i olika ledningsroller, genom att använda virtuell simulering och ett forskningsbaserat kvalitetssäkringssystem.

Publicerad

2023-04-18