Drönarleveranser av personal och utrustning till skadeplats

Författare

  • Tobias Andersson Granberg Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/ecp194.605

Abstract

Fossilfria förarlösa flygande farkoster (drönare) förväntas bli allt vanligare i framtiden. De kan hjälpa till att lösa problem med framkomlighet och föroreningar i stadsmiljö, och tillgänglighet i glesbygd. Inom ramen för räddning kan de leverera utrustning (tex hjärtstartare) och personal till en skadeplats. Utvecklingen är dock inte utan utmaningar. Förutom att drönarna själva måste vara säkra, stabila och effektiva, måste det finnas system och regler för hur drönare får flyga på ett säkert och effektivt sätt, där det gemensamma europeiska regelverket för U-space kommer att vara en bas. Dessutom kommer ökad drönartrafik att medföra buller, visuell nedskräpning, och risk för kränkning av människors integritet.

Ett vanligt antagande är att de negativa effekter som drönare medför vida understiger de positiva effekterna om de används inom räddning. I denna presentation kommer vi att presentera resultat kring detta antagande och diskutera hur det är möjligt att mäta, beräkna och ta hänsyn till buller, visuell nedskräpning och risk vid användningen av drönare, och hur detta kan vägas emot effektivitet vid en räddningsinsats. Resultaten är framtagna inom ramen för det EU-finansierade projektet AiRMOUR (https://airmour.eu/).

Publicerad

2023-04-18

Nummer

Sektion

Work in progress