Stoppa blödningen

Författare

  • Sara Ljungwald Katastrofmedicinskt centrum, Region Östergötland

Abstract

Stop the Bleed är ett utbildnings- och forskningsinitiativ som lanserades av Vita huset och inrikesdepartementet (DHS) i USA under Obama-administrationen 2015. Som svar på bland annat skolskjutningar har Stop the Bleed arbetat för att öka samhällets resiliens vid livshotande blödningar. Lekmän som gått Stop the Bleed-utbildning i USA kan i dag räknas i miljoner. Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit initiativet till Sverige, och utvecklat ett utbildningskoncept anpassat till svenska förhållanden. Stoppa blödningen bygger på train the trainer-principen – huvudinstruktörer erhåller kunskaper och färdigheter inom ett ämnesområde, och utbildar instruktörer. Dessa kan sedan föra kunskaper vidare genom användarutbildningar. I dag erbjuds huvudinstruktörs- och användarutbildningar på KMC. Den första huvudinstruktörsutbildningen genomfördes i januari 2020, då 16 kursdeltagare från bland annat Röda korset och MSB deltog. Fram till mars 2023 har 100 huvudinstruktörer utbildats i KMC:s regi. Användarutbildningar har hållits runt om i landet sedan lansering av Stoppa blödningen, och huvudinstruktörer och intstruktlrer som sprider utbildningen vidare återfinns brett inom räddningstjänst och ambulans, och bland annat inom olika myndigheter och civilförsvarsförbundet.

Andra initiativ med utbildning riktad till allmänheten inom första hjälpen och blödningskontroll finns t.ex. i Norge, Israel, Storbritannien och USA. Norska Helsedirektoratets nationella första hjälpen-strategi ”Sammen redder vi liv” strävar efter att första hjälpen-utbildning och träning ska ingå i ett livslångt lärande för alla i Norge. Israeliska MDA ger kursen ”First seven minutes” som förbereder civila på masskadehändelser, och vad man kan göra för att rädda liv under de allra första minuterna efter en händelse. I Storbritannien finns initiativet ”Citizen Aid”, där allmänheten kan ladda ner en app som ger instruktioner och råd vid olika typer av händelser, t.ex. knivattack. Den senaste utvecklingen av Stop the Bleed-initiativet i USA är FAST-utbildningen som amerikanska Röda korset erbjuder; FAST står för First Aid in Severe Trauma och riktar sig till alla, men speciellt skolelever. Kursen erbjuds kostnadsfritt till gymnasielärare och elever under 19 år. Nästa steg i utvecklingen av Stoppa blödningen är en bredare implementering för att höja svenska samhällets beredskap när det kommer till att agera vid livshotande blödning.

 

Publicerad

2023-04-18

Nummer

Sektion

Händelse, rapport/beskrivning