Redaktören introducerar talare i storsal under konferensen 2022

Om konferensen

Konferensen Framtidens skadeplats kommer hållas i Linköping 20 april 2023.